ΒΑΡΥΤΑΤΗ «καμπάνα» στην Ανατολική Αττική για τα αστικά λύματα

Δέκα εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για την έλλειψη διαχείρισης αστικών λυμάτων στην ανατολική Αττική και χρηματική ποινή 3,64 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, επέβαλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην Ελλάδα.
Για πρώτη φορά είχε διαπιστωθεί από το Δικαστήριο η παράβαση με απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2007, καθώς η Ελλάδα είχε παραβεί τις υποχρεώσεις της, αφού 23 οικισμοί δεν διέθεταν ακόμα συστήματα συλλογής ή επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.

Η οδηγία της ΕΕ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 15.000 να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και να επεξεργάζονται τα λύματά τους πριν από την απόρριψη.


Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θεωρώντας ότι η Ελλάδα εξακολουθούσε να μην έχει εκτελέσει την πρώτη απόφαση του 2007 σε έξι εναπομείναντες οικισμούς (Λευκίμμης, Μαρκόπουλου, Κορωπίου, Νέας Μάκρης, Ραφήνας και Αρτέμιδας), η Επιτροπή αποφάσισε το 2014 να ασκήσει νέα προσφυγή κατά της Ελλάδας.

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα παρέβη την υποχρέωση εκτέλεσης της απόφασης του 2007, καθ' όσον, κατά την εκπνοή της προθεσμίας που έταξε η Επιτροπή για την εκτέλεση της απόφασης αυτής (25 Απριλίου 2011), οι έξι επίμαχοι οικισμοί εξακολουθούσαν να μην είναι εξοπλισμένοι με συστήματα συλλογής ή επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.

Όσον αφορά τη χρηματική ποινή, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι ελλείψεις ή η ανεπάρκεια συστημάτων συλλογής ή επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι ικανές να βλάψουν το περιβάλλον και πρέπει να λογίζονται ως ιδιαιτέρως σοβαρές.


Σημειώνεται, τέλος, ότι η ανά εξάμηνο καθυστέρησης χρηματική ποινή είναι προοδευτικώς μειούμενη, το πραγματικό ποσό της οποίας πρέπει να υπολογίζεται στο τέλος κάθε εξάμηνης περιόδου λαμβανομένου κάθε φορά υπόψη του αριθμού μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού που συμμορφώθηκαν με την απόφαση του 2007.